Domov   >  Komunálne voľby
publikované: 20.08.2018 - 13:16  //  aktualizácia: 20.08.2018 - 13:16  //  zobrazené: 499

Kontaktné údaje zapisovateľky

Podľa ust. § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi mestskej volebnej komisie.

 

Kontaktné údaje zapisovateľky mestskej volebnej komisie v meste Šaľa:

 

Ing. Bc. Ľuba Boháčová

Mestský úrad v Šali

Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa

t. č. presťahovaný na pracovisku
Dom kultúry, ul. SNP č. 16, vchod B, prízemie

 

Tel. č.: 031 / 770 65 03

Mobil: +421 915 894 155

e-mail: bohacova@sala.sk