Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.09.2008 - 11:08  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:02  //  zobrazené: 2156

Koncesná zmluva pre projekt „Outsourcing verejných služieb v meste Šaľa“.

číslo: I20/2008

Požadované informácie: koncesná zmluva pre projekt „Outsourcing verejných služieb v meste Šaľa“.

Sprístupnené informácie vo forme fotokópií:
1. Zmluva o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta

K predmetnej zmluve uvádzam, že rozsudkom Okresného súdu Galanta zo dňa 18.5.2007 bola vyhlásená za neplatnú. Toho času prebieha odvolacie konanie na Krajskom súde v Trnave.

Žiadateľ: Transparency International Slovensko, Bratislava  

Prílohy

Zmluva

(pdf - 2.1 MB)