Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.08.2016 - 12:44  //  aktualizácia: 04.08.2016 - 12:45  //  zobrazené: 1372

Kompletný zoznamu pracovných schôdzok primátora mesta Šaľa

číslo: I14/2016

Požadované informácie: kompletný zoznamu pracovných schôdzok primátora mesta Šaľa
za mesiace apríl a máj 2016, vo formáte – dátum schôdzky, čas schôdzky, miesto schôdzky, účastníci schôdzky a účel schôdzky.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

V prílohe sú Pracovné schôdzky primátora mesta Šaľa za mesiace apríl – máj 2016 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4.

Prílohy