Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.04.2018 - 15:10  //  aktualizácia: 25.04.2018 - 15:11  //  zobrazené: 484

Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Členom komisie životného prostredia,
verejného poriadku a bezpečnosti
pri MsZ v Šali

 

Vec
P O Z V Á N K A


Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 30. 04. 2018 (pondelok) o 16:00 hod. v  zasadačke č. dverí 217 na 3. poschodí v Dome kultúry v Šali.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac apríl
3. Príprava štafety „Zaplávajme spoločne čo najďalej“
4. Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2018 - 2022
5. Rôzne
6. Záver.

 

 

        RSDr. Peter Gomboš, v. r.
              Predseda komisie

 

 

 

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa
Ján Komjáthy - MsP Šaľa