Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 29.03.2016 - 11:07  //  aktualizácia: 19.07.2016 - 10:11  //  zobrazené: 8405

Komisie MsZ, prezencia

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Poslanci:
MUDr. Jozef Grell - predseda komisie
Ing. Róbert Andráši
RSDr. Peter Gomboš
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Neposlanci:
RSDr. Ľubor Gáll
Mgr. Ildikó Jarošová
Mgr. Irina Kostová
Aneta Szilágyiová
Mgr. Renáta Zelezníková

Tajomník:
PhDr. Margaréta Zozuľáková

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Poslanci:
Mgr. Július Morávek – predseda komisie
Peter Hlavatý
Ing. Peter Jaroš
Marek Molnár

Neposlanci:
Mgr. Ivan Aľakša
Mgr. Miroslav Demín
Mgr. Alena Demková

Ladislav Jaroš ml.

Jozef Bari
Ing. Milica Kováčová Karlubíková
Mária Lišková
Mgr. Anikó Sárkányová 


Tajomník:
Jozefína Karlubíková

Komisia mládeže a športu

Poslanci:
Ing. Ivan Kováč – predseda komisie
Ing. Michael Angelov
Miroslav Gera
Ing. Marián Krištof

Neposlanci:
Vojtech Halász
Ladislav Jaroš st.
Ing. Erik Kováč
Jana Majdlenová
Peter Szalay
Bc. Patrik Ščasný

Tajomník:
Ing. Čižmáriková Martina

Komisia ekonomická

Poslanci:
Ing. Tibor Baran - predseda komisie
Ing. Peter Andráši
Miroslav Gera


Neposlanci:
Ing. Peter Andruška
Ing. Radovan Braník
Ing. Katarína Machová
Ing. Ondrej Moťovský

Tajomník:
Anita Petkovová

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

Poslanci:
Ing. Vladimír Vicena – predseda komisie
Ing. Ivan Kováč
Ing. Gabriela Lacková
Mgr. Jozef Varsányi

Neposlanci:
Ing. arch. Viktor Becker
RSDr. Sántai Michal
Ing. František Botka
Szalay Peter
Ing. Peter Sűss
Ing. Kristián Szekeres PhD.
Ing. Imrich Vígh  

Tajomník:
Ing. Jana Nitrayová

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Poslanci:
RSDr. Peter Gomboš – predseda komisie
Ing. Róbert Andráši
Ing. Gabriela Lacková
Miloš Rehák

Neposlanci:
JUDr. Zoltán Borsiczký
JUDr. Jana Braníková
Mgr. Radovan Földvári
Mgr. Ladislav Medveczký
PhDr. Marián Šperka

Tajomník:
Ing. Gabriela Braníková

Komisia školstva

Poslanci:
Ing. Marián Krištof – predseda komisie
Marek Molnár
Mgr. Július Morávek
Miloš Rehák

Neposlanci:
Mgr. Jarmila Husáriková
Ing. Michal Malárik
PaedDr. Dagmar Mesárošová
Mgr. Alica Michalková
Ing. Helena Psotová
Ing. Erika Sedlárová
Mgr. Zita Zaťková  

Tajomník:
Mgr. Monika Hamarová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Peter Jaroš – predseda komisie
Ing. Peter Andráši
Peter Hlavatý
Ing. Ivan Kováč
Marek Molnár
Milena Veresová

Róbert Tölgyesi

Tajomník:
JUDr. Anna Torišková

Prílohy