Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.11.2017 - 08:38  //  aktualizácia: 23.11.2017 - 08:40  //  zobrazené: 706

Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva

Vážení hostia a členovia komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu,
Pozývam Vás na zasadnutie komisie dňa 28.11.2017 (utorok ) o 16,00 h. v miestnosti č.212 v Kultúrnom dome v Šali

Program :
1) Prerokovanie Materiálov do MsZ ( výber vecne príslušných tém )
2) Žiadosť spoločnosti BRM 78 Development, s.r.o., o zmenu účelu nájmu prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta
3) Poplatky za trvale vyhradené parkovanie (TVP), stav TVP (počet miest), počet parkovacích miest bez TVP
4) Pozdĺžne parkovanie na Nitrianskej ulici vo Veči (pri sídlisku)
5) Návrh občana na vytvorenie veľkého kruhového objazdu z nadväzujúcich úsekov ulíc Štúrova, Kráľovská, SNP
6) Informácia o prebiehajúcom obstarávaní územného plánu :
- ÚPN mesta Šaľa ZaD č.6
- ÚP CMZ mesta Šaľa ZaD č.3
7) Voľné témy
 
 
Ing. Vladimír Vicena, predseda komisie