Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.08.2019 - 14:11  //  aktualizácia: 23.08.2019 - 14:11  //  zobrazené: 374

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 28. 08. 2019 (streda) o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Príprava na celoslovenskú konferenciu pod názvom „Sila zvyku“ v rámci Islandského modelu prevencie, ktorá sa uskutoční v meste Šaľa
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa