Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2016 - 07:57  //  aktualizácia: 09.09.2016 - 07:58  //  zobrazené: 916

Komisia školstva pri MsZ v Šali pozýva

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

20. 09. 2016 (utorok) o 16.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie

  2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

  3. Hodnotenie činnosti SŠÚ za 2. polrok školského roka 2015/16

  4. Informácia o pripravenosti, o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl v školskom roku 2016/17

  5. Aktuálne informácie

  6. Záver

 

 

Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Marián Krištof                                                                                                                                       predseda komisie

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                               tajomníčka komisie