Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.06.2019 - 14:30  //  aktualizácia: 07.06.2019 - 14:31  //  zobrazené: 281

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

P O Z V Á N K A

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa   uskutoční   dňa  11. júna 2019 (utorok)   o  16,00  hodine  v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
  3. Kultúrne leto 2019 – vedúci MsKS
  4. Správa o činnosti MsKS za rok 2018 – Ing. František Botka
  5. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu - členovia komisie
  6. Návrh kultúrneho programu na 1. september do mesta Oroszlány – členovia  komisie
  7. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
  8. Rôzne
  9. Ukončenie

 

 

 

Šaľa, 7. júna 2019

 

 

 

Peter Hlavatý            predseda komisie

 

 

Prizvaný:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS