Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.07.2018 - 10:41  //  aktualizácia: 24.07.2018 - 10:42  //  zobrazené: 821

Koľkokrát bolo v aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 dodnes) využité primátorom jeho právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva a o aké konkrétne prípady išlo?

číslo: I13/2018

Požadované informácie:

 

 1. Veto primátora:

 

 1. Koľkokrát bolo v aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 dodnes) využité primátorom jeho právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva a o aké konkrétne prípady išlo?
 2. Koľkokrát a v ktorých prípadoch bolo veto primátora prelomené zastupiteľstvom?

 

 1. Protesty prokurátora:

 

 1. Koľkokrát bol v aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 dodnes) vznesený protest prokurátora v súvislosti s výkonom samosprávy vo Vašom meste a o aké konkrétne prípady išlo?
 2. Koľkokrát a v ktorých prípadoch samospráva protestom nevyhovela a prečo?
 3. V prípade, ak sa prokurátor v niektorých z týchto prípadov obrátil aj na súd, ako súd o týchto protestoch rozhodol? 

 

 

Sprístupnené informácie:

 

K bodu 1:

 

V tomto volebnom období primátor mesta pozastavil výkon uznesenia jedenkrát.

 

 • primátor mesta pozastavil výkon Uznesenia č. 9/2016 – VI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. decembra 2016 k materiálu číslo A 6/9/2016 v znení:

 

Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál číslo A 6/9/2016

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.,

 1. berie na vedomie

správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.

 1. žiada
 1. odvolanie súčasnej dozornej rady a vymenovanie novej dozornej rady,
 2. vykonať audit spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. nezávislou audítorskou spoločnosťou.

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali toto uznesenie nepotvrdilo, uznesenie stráca platnosť.

 

K bodu 2:

 

V tomto volebnom období nebol prokurátorom podaný protest.