Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2017 - 08:30  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:30  //  zobrazené: 818

Koľko žiadostí o územné rozhodnutie o umiestnení stavby – bytový dom, bolo podaných na Mesto Šaľa za posledné 3 roky.

číslo: I29/2017

Požadované informácie:

1. Koľko žiadostí o územné rozhodnutie o umiestnení stavby – bytový dom, bolo podaných na Mesto Šaľa za posledné 3 roky.
2. Koľko bolo vydaných územných rozhodnutí o umiestnení stavby – bytový dom Mestom Šaľa za posledné 3 roky.
3. Koľko žiadostí o stavebné povolenie na stavbu – bytový dom, bolo podaných na Mesto Šaľa za posledné 3 roky. 
4. Koľko bolo vydaných stavebných povolení na stavbu – bytový dom Mestom šaľa za posledné 3 roky.
5. Koľko kolaudačných rozhodnutí pre stavbu – bytový dom, bolo vydaných Mestom Šaľa za posledné 3 roky.


Sprístupnené informácie:

Stavebný úrad v Šali za posledné 3 roky, t.j. od 14. 07. 2014 do 13. 07. 2017 eviduje:
1. podané 2 žiadosti o územné rozhodnutie
2. vydané 2 územné rozhodnutia
3. podané 2 žiadosti o stavebné povolenie
4. vydané 1 stavebné povolenie
5. vydané 1 kolaudačné rozhodnutie