Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.11.2019 - 15:07  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 15:08  //  zobrazené: 1292

Koľko stretnutí/rokovaní sa uskutočnilo ohľadom kruhovej križovatky vo Veči (pri Tescu), ktorých sa zúčastnili zástupcovia mesta Šaľa - predovšetkým rokovania so zástupcami Tesca, SSC, prípadne iných príslušných inštitúcii, v obdob?

číslo: I17/2019

Požadované informácie:

 

  1. Koľko stretnutí/rokovaní sa uskutočnilo ohľadom kruhovej križovatky vo Veči (pri Tescu), ktorých sa zúčastnili zástupcovia mesta Šaľa - predovšetkým rokovania so zástupcami Tesca, SSC, prípadne iných príslušných inštitúcii, v období január 2015 - september 2019?
  2. Kedy sa tieto stretnutia/rokovania uskutočnili?
  3. Kto sa týchto stretnutí zúčastnil ako zástupca mesta Šaľa?
  4. Aká je aktuálna situácia ohľadom tejto križovatky a aký bude ďalší postup pre riešenie situácie?

 

Sprístupnené informácie:

 

Dňa 28. júla 2015 sa konalo pracovné stretnutie zamerané na riešenie dopravnej situácie – havarijného stavu kruhovej križovatky vo Veči. Stretnutia sa zúčastnil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa, Miroslav Poliček z referátu dopravy a technických činností mesta Šaľa, zástupcovia TESCA, zástupcovia SSC, zástupcovia projektantskej kancelárie, ktorá tento kruhový objazd projektovala. Ďalšie stretnutie sa konalo 24. novembra 2015. Odvtedy sa žiadne stretnutia nekonali, nakoľko vlastník tohto kruhového objazdu TESCO Šaľa už na danú problematiku nereagoval.

Momentálne je táto križovatka na ceste prvej triedy. SSC nemá záujem riešiť havarijný stav zo svojich zdrojov, takže tam nedošlo k žiadnej dohode. Predpokladáme, že to bude súčasťou riešenia až vtedy, keď sa postaví obchvat a bude sa riešiť odovzdanie tejto cesty, ktorá už nebude cestou prvej triedy, nebude to I/75. Predpokladáme, že ju štát odovzdá VÚC a pri tej príležitosti to bude musieť uviesť do stavu, aby to vôbec bolo schopné odovzdať.