Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:41  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:41  //  zobrazené: 409

Koľko pokút, v akej výške a za aké pochybenia bolo udelených mestu Šaľa Úradom pre verejné obstarávanie v rokoch 2014-2018?

číslo: I30/2018

Požadované informácie: koľko pokút, v akej výške a za aké pochybenia bolo udelených mestu Šaľa Úradom pre verejné obstarávanie v rokoch 2014-2018?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mestu Šaľa boli udelené tri pokuty Úradom pre verejné obstarávanie v rokoch 2014-2018:

predmet zákazky                                            pokuta v Eur

  1. Osobné motorové vozidlo                                   1 000
  2. Osobné motorové vozidlo Škoda Superb            1 000
  3. Elektromobil Nissan Leaf                                   1 300.

Mesto Šaľa vo všetkých prípadoch podalo žalobu o preskúmanie rozhodnutí vydaných Úradom pre verejné obstarávanie na príslušný súd.

 

Podrobné informácie za aké pochybenia boli udelené pokuty sú uvedené nižšie v prehľade rozhodnutí o uložení pokuty pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie link:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-pre-verejneho-obstaravatela-a-obstaravatela-49b.html?text=Mesto+%C5%A0a%C4%BEa&col_7=&col_1=&col_2=&ext=0&sort=col_7&sort-dir=DESC