Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.09.2011 - 12:33  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:34  //  zobrazené: 1786

Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2010 a schválené pre rok 2011

číslo: I21/2011

Požadované informácie:

1. Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2010 a schválené pre rok 2011.
2. Koľko finančných prostriedkov z  rozpočtu mesta bolo schválených pre roky 2010 
a 2011 na:
- obnovu kultúrnych pamiatok mesta,
- údržbu detských ihrísk.

Sprístupnené informácie:

1.   Mesto spravuje 47,4362 ha verejnej zelene.
      V roku 2010 bolo vynaložených 176 894 Eur na údržbu zelene.
      V roku 2011 bolo schválených 215 000 Eur na údržbu zelene.

2. Schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre roky 2010 a 2011 na:
- obnovu kultúrnych pamiatok mesta:
V roku 2010 bolo schválených 33 472 Eur a v roku 2011 bolo schválených 24 700 Eur.
- údržbu detských ihrísk: 
V roku 2010 bolo schválených 2 360 Eur a v roku 2011 bolo schválených 2 000 Eur.