Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.07.2009 - 08:47  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:23  //  zobrazené: 1720

Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2008 a schválené pre rok 2009

číslo: I16/2009

Požadované informácie:

1. Koľko ha verejnej zelene spravuje mesto  a aké finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené na údržbu tejto zelene v roku 2008 a schválené pre rok 2009.
2. Koľko finančných prostriedkov z rozpočtu mesta bolo schválených pre roky 2008 a 2009 na:
- obnovu kultúrnych pamiatok mesta,
- údržbu detských ihrísk.

Sprístupnené informácie:

1. Mesto Šaľa spravuje 47  ha verejnej zelene, čerpanie z rozpočtu mesta v r. 2008 vo výške 7,4 mil. Sk, schválené na rok 2009 vo výške 235.677 Eur.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na:
-    obnovu kultúrnych pamiatok: v roku 2008 bolo schválených 249.986,- Sk
                                                v roku 2009 bolo schválených 9.958 Eur.
-    údržbu detských ihrísk: v roku 2008 bolo čerpanie 214.469,- Sk
                                       v roku 2009 bolo schválených 11.618 Eur.

Žiadateľ: Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce