Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.04.2019 - 10:10  //  aktualizácia: 09.04.2019 - 10:11  //  zobrazené: 780

Koľko bude prváčikov?

Plná trieda prváčikov bude v školskom roku 2019/2020 aj na ZŠ s MŠ Bernolákovej. O školu, ktorej pred pár rokmi hrozilo zrušenie, majú rodičia veľký záujem. Celkový počet prváčikov v šalianskych školách oproti terajším číslam sa výrazne nezmení, zostávajú približne na rovnakej úrovni.

V dňoch 1. – 3. 4. 2019 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka základných škôl. Na zápis do mestských škôl v Šali prišlo 264 detí z mesta i okolitých obcí. Nie všetky deti ale budú prijaté. Predpokladáme, že 24 detí bude mať žiadosť o odklad školskej dochádzky zo zdravotných dôvodov alebo nedosiahli školskú spôsobilosť. Niektoré deti nastúpia do Spojenej školy a 2 deti z okolitých obcí neboli prijaté z kapacitných dôvodov školy, kde prišli na zápis. Zatiaľ to vyzerá tak, že do 1. ročníka v septembri nastúpi 232 detí. Minulý rok sme mali k 15. septembru 237 prvákov. Skúsenosti hovoria, že situácia sa počas leta ešte mení. Presné čísla preto budú známe až o 4 mesiace.

Najviac detí bude navštevovať prvý ročník na ZŠ J. C. Hronského, kde predpokladáme 3 bežné triedy a 1 triedu pre nadané deti. 3 triedy sa otvoria na ZŠ s MŠ J. Murgaša, po 2 triedy otvoria ZŠ J. Hollého a  ZŠ Ľ. Štúra. Jednu triedu otvorí ZŠ s MŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ P. Pázmánya. „Veľmi nás potešil záujem o ZŠ s MŠ Bernolákovu, kde by mal  nastúpiť maximálny počet detí v triede 22 a dokonca z kapacitných dôvodov museli odmietnuť 2 deti,“ priblížila vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquézová.

Školský úrad v spolupráci s evidenciou obyvateľstva kontroluje, či všetky deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Šaľa a dosiahnu k 31.8.2019 vek 6 rokov, boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na našich školách. V prípade, že rodič zapísal dieťa na inú školu mimo mesta, riaditeľ tejto školy cez svojho zriaďovateľa musí oznámiť túto skutočnosť mestu Šaľa. Bohužiaľ, nie všetci si splnia túto povinnosť a preto školský úrad pátra v spolupráci s ÚPSVaR, prípadne políciou po deťoch, ktoré navštevujú školu v rámci celého Slovenska prípadne v zahraničí. „Preto prosíme rodičov, aby nám oznámili, ktorú školu ich dieťa doma alebo v zahraničí bude navštevovať a doložili to potvrdením resp. rozhodnutím školy o prijatí,“ dodala Velazquezová.

 

(SŠÚ)