Domov   >  Kino
publikované: 25.05.2020 - 12:11  //  aktualizácia: 25.05.2020 - 17:04  //  zobrazené: 168

Kedy otvorí naše kino?

Veľmi sa tešíme, že postupne dochádza k uvoľnovaniu opatrení, ktoré boli vydané vládou Slovenskej republiky a že teda aj naše kino môže pomaly a opatrne obnoviť svoju prevádzku. 
Kino DK Šaľa obnoví svoju činnosť od 3. 6. 2020 pri dodržaní vydaných hygienických opatrení:

  • Vstup a pobyt v kine je dovolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  • Pred zakúpením si vstupenky je treba si vydezinfikovať ruky.
  • Obmedzenie predaja vstupeniek tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy medzi sediacimi divákmi.
  • Dve, alebo viac sedadiel vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov.
  • V budove DK, pri pokladni, vo foyeri aj priamo v kinosále je treba  dodržiavať minimálne dvojmetrové rozostupy.
  • Odstránenie miest na sedenie v priestoroch foyer. Po zakúpení vstupenky je potrebné zaujať miesto v sále.
  • Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch kina.

Aby sme boli schopní dodržať nariadenia, nateraz nebudeme spúšťať online predaj vstupeniek do kina. Vstupenky si budú môcť diváci kúpiť len v pokladni DK Šaľa
Keďže sa kvôli dodržaniu dvojmetrových odstupov medzi jednotlivými divákmi výrazne zníži aj kapacita kinosály, odporúčame divákom prísť do pokladne Kina DK Šaľa v dostatočnom predstihu. Pokladňa kina je otvorená vždy hodinu pred premietaním

Program na mesiac jún zverejníme v najbližších dňoch a veríme, že naši diváci sa k nám vrátia aj za dodržania zvýšených hygienických opatrení.
Všetko dôležité nájdete na www.kino.sala.sk!
Tešíme sa na vás!