Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.08.2022 - 08:15  //  aktualizácia: 24.08.2022 - 08:15  //  zobrazené: 917

Kedy by sa mala začať výstavba/úprava predstaničného priestoru v Šali? Aký je plánovaný termín ukončenia stavby, respektíve odovzdania do prevádzky?

číslo: I46/2022

Požadované informácie:

 1. Kedy by sa mala začať výstavba/úprava predstaničného priestoru v Šali? Aký je plánovaný termín ukončenia stavby, respektíve odovzdania do prevádzky?
 2. V akom stave je snaha získať dotáciu od vlády/ Slovenského olympijského a športového výboru na sfunkčnenie plavárne, po dokončení opravy strechy? Kedy sa očakáva rozhodnutie o získaní/nezískaní tejto dotácie?
 3. Počet zamestnancov k 01. 01. 2015, 01. 01. 2019 a 01. 08. 2022:

 a) osobitne mestského úradu,

 b) všetkých zamestnancov mesta (vrátane mestských organizácii, ktorý sa všeobecne za
      zamestnancov mesta považujú),

 c) osobitne mestskej polície.

Sprístupnené informácie:

 1. Začiatok výstavby bude záležať od termínu ukončenia procesu verejného obstarávania a od doby trvania kontrol procesu verejného obstarávania, ktorý žiaľ nevieme ovplyvniť a preto ani uviesť konkrétny dátum začiatku výstavby.

Plánovaný termín ukončenia stavby je podľa súťažných podmienok do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.

Obmedzujúcim faktorom pre realizáciu diela je skutočnosť, že dielo musí byť zrealizované a aj finančne ukončené najneskôr do 31. 12. 2023, predlženie nad uvedený termín nie je možné, z dôvodu konca termínu na čerpanie prostriedkov v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

 1. Podmienka pre rokovanie o konkrétnej výške dotácie resp. jej požiadanie je mať spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorej zadanie sa v súčasnosti pripravuje.

 1. Počet zamestnancov k 01. 01. 2015: 143 zamestnancov
  a) Mestský úrad Šaľa                          58 zamestnancov
  b) Mesto Šaľa                                    143 zamestnancov
  c) Mestská polícia a chránená dielňa  37 zamestnancov

Počet zamestnancov k 01. 01. 2019: 156 zamestnancov
a) Mestský úrad Šaľa                          66 zamestnancov
b) Mesto Šaľa                                    156 zamestnancov
c) Mestská polícia a chránená dielňa  38 zamestnancov

Počet zamestnancov k 01. 08. 2022: 151 zamestnancov
a) Mestský úrad Šaľa                          65 zamestnancov
b) Mesto Šaľa                                    151 zamestnancov
c) Mestská polícia a chránená dielňa  37 zamestnancov.