Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 08.12.2017 - 17:28  //  aktualizácia: 08.12.2017 - 17:29  //  zobrazené: 1516

Vydanie mapy mesta Šaľa

Názov projektu

Vydanie mapy mesta Šaľa

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 104/2017 (387/2017/OCR) naše číslo 104/20017 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu podpísaná 7.6.2017

Program

ÚNSK – dotácie na podporu cestovného ruchu

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2017

Schválená dotácia

1800 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

3148 EUR

Celkové výdavky po verejnom obstarávaní

2041,20 EUR, zhotoviteľ MAPA Slovakia Editor, s.r.o.

Obsah projektu

Naše mesto má záujem pokračovať v propagácií a vytváraní propagačných materiálov o našom okresnom meste, ktoré budú môcť byť prezentované na rôznych výstavách, či napomôcť rozvoju turizmu a orientácii turistov v meste.

V rámci navrhovanej aktivity má mesto Šaľa záujem vydať skladanú mapu mesta Šaľa, kde by bola aj popisná časť so zaujímavosťami z mesta a okolia aj v kontexte Nitrianskeho kraja. Príprava mapy predpokladá aktualizovanie mapových podkladov a taktiež vyobstaranie spoločnosti, ktorá vlastní mapové licencie pre jej vydanie. Okrem skladaných máp máme záujem aktualizovanú mapu vytlačiť aj vo veľkom formáte do citylightu v centre mesta pre lepšiu orientáciu návštevníkov a turistov v meste. Časť nových máp mesta by sme poskytli pre TIK v Nitre resp. potreby NSK resp. zahraničného zastúpenia NSK (5%), prípadne SACR a SARIO (5%) pre ďalšie propagovanie nášho mesta. Jazyková mutácia textov v mape by bola popri SJ, aj AJ a maďarský jazyk.

Predpokladaný počet skladaných máp 1000 ks. Obsahom projektu je nasledovné:

 1. Spracovanie podkladov mapového diela Mesta Šaľa  - spracovanie aktuálnych mapových podkladov a overenie zmien  v teréne.
 2. Spracovanie a tlač máp
 • Rozmer A2 ( po zložení 100 x 210 mm)
 • Farebnosť  4+4 CMYK plnofarebná potlač,
 • Papier 115 g/m2matný natieraný
 • Knihárske spracovanie – skladanie 5+1 lom

+ spracovanie kartónovej obálky, do ktorej bude vlepená vytlačená a poskladaná mapa.

 • formát 110 x 433 mm
 • Farebnosť 4+0+ jednostranne lesklé lamino
 • Papier 300 g/m2 kartón
 • Knihárske spracovanie: ryhovanie obálok 2 ryhy ( chrbát) v rozpätí 3 mm  do výsledného formátu 110 x 215 mm
 1. Vytlačenie spracovanej mapy na veľký formát pre city light mesta – v počte 1 ks.

Posledná mapa mesta je z roku 2008, pričom v roku 2010 bola robená dotlač bez aktualizácie. Prípravu máp mesta ako jedného z propagačných materiálov berieme ako základnú formu podpory cestovného ruchu v mestskej destinácii.