Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 28.09.2016 - 16:24  //  aktualizácia: 29.09.2016 - 08:05  //  zobrazené: 817

Pekná škola, krajšie mesto

Historickú budovu Základnej školy Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským jednoznačne považujeme svojím vzhľadom za dominantu nášho mesta.  Mesto Šaľa v priebehu letných prázdnin zabezpečilo obnovu fasády na budove. V záujme riaditeľky sú ale aj ďalšie rekonštrukčné práce a skrášľovanie školy. Na podporu týchto akcií sa v Šali konal Benefičný galaprogram s názvom „Pekná škola – krajšie mesto“.

Finančný výťažok z galaprogramu bude venovaný na rekonštrukciu exteriéru aj interiéru čarokrásnej budovy školy. Program v utorok, 27.09.2016 otvoril aj primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Vyjadril akcii veľkú podporu a potešila ho aj hojná účasť obyvateľov. V rámci programu vystúpili deti z maďarskej školy, ktoré divákom predstavili hymnu školy za moderovania bývalého žiaka. Podporovatelia tejto benefičnej akcie boli následne upútaní ďalšími hudobnými či tanečnými predstaveniami, popri ktorých sa mohli občerstviť pripravenými pochutinami, alebo si zakúpiť deťmi vyrobené drobnosti, prípadne si skúsiť streľbu z luku. Finančný výťažok z každého stánku a atrakcie bol určený práve na zveľaďovanie vzhľadu a prostredia v škole. Mnohí z divákov sa zaujímali aj o prehliadku vnútorných priestorov školy.

Základnú školu Petra Pázmaňa tak už teraz právom považujeme za pýchu centra nášho mesta a aj vďaka občanom Šale a organizátorom úspešnej akcie môžeme jej výnimočnosť len podčiarknuť.

 

(alx)