Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.07.2019 - 16:16  //  aktualizácia: 03.07.2019 - 16:17  //  zobrazené: 1810

K prieskumu, ktorého výsledky využije Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) pre zlepšenie kvality sociálnych politík v oblasti bývania vo veci „ mapovania stavu ubytovní v okresných mestách

číslo: I10/2019

Požadované informácie: k prieskumu, ktorého výsledky využije Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) pre zlepšenie kvality sociálnych politík v oblasti bývania vo veci „ mapovania stavu ubytovní v okresných mestách“.

 

 1. Prevádzkuje Vaše mesto (príp. organizácia zriadená mestom) ubytovňu, resp. viaceré ubytovne?  Ak áno, prosíme o poskytnutie oficiálnej e-mailovej adresy na riaditeľa/ku každej z týchto ubytovní.

 

 1. Aký je celkový počet ubytovní pod správou mesta alebo pod správou organizácií, ktoré mesto prevádzkuje?

 

 1. Aký bol počet zrušených ubytovní za posledných 5 rokov (od roku 2014 vrátane)? 

 

 1. Akému percentu ľudí, ktorým bolo zrušené ubytovania bola poskytnutá bytová náhrada?

 

 1. O aké bytové náhrady išlo?

 

 1. Aký je celkový počet bytov vo vlastníctve mesta?

 

 1. Aký počet bytov vo vlastníctve mesta, je dlhodobo neobsadených (cca 6 mesiacov)?

 

 1. Za apríl 2019 uveďte číslom (v eurách) pre nájomné byty (orientačne):

minimálnu mesačnú výšku nájomného v mestských bytoch:

priemernú mesačnú výšku nájomného v mestských bytoch:

maximálnu mesačnú výšku nájomného v mestských bytoch:

 

 1. Za apríl 2019 uveďte číslom (v eurách) pre nájomné byty (orientačne):

minimálnu výšku preddavkov za plnenie poskytovaného s užívaním bytov:

priemernú výšku preddavkov za plnenie poskytovaného s užívaním bytov:

maximálnu výšku preddavkov za plnenie poskytovaného s užívaním bytov:

 

 1. Aká je priemerná doba čakania na pridelenie nájomného bytu vo Vašom meste?

 

 1. Aký bol k 30. aprílu 2019 počet žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

 1. Mesto Šaľa neprevádzkuje ubytovňu.

 

K bodom č. 2., 3., 4. a. 5.:

V nadväznosti na vyjadrenie v bode č. 1 sú tieto otázky bezpredmetné.

 

 1. Celkový počet bytov vo vlastníctve mesta Šaľa je 209.

 

 1. Počet dlhodobo neobsadených (cca 6 mesiacov) bytov vo vlastníctve mesta Šaľa  je 0.
 1. Za apríl 2019 pre nájomné byty v meste Šaľa bola (orientačne):

minimálna mesačná výška nájomného v mestských bytoch:    22,42

priemerná mesačná výška nájomného v mestských bytoch:   119,93

maximálna mesačná výška nájomného v mestských bytoch: 177,99.

 

 1. Za apríl 2019 pre nájomné byty v meste Šaľa bola (orientačne):
  minimálna výška preddavkov za plnenie poskytovaného s užívaním bytov:   10,59

priemerná výška preddavkov za plnenie poskytovaného s užívaním bytov:    72,46

maximálna výška preddavkov za plnenie poskytovaného s užívaním bytov: 174,03.

 

 1. V meste Šaľa je priemerná doba čakania na pridelenie nájomného bytu 30 mesiacov.

 

 1. Počet žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu v meste Šaľa k 30. aprílu 2019 je 338.