Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.09.2023 - 10:03  //  aktualizácia: 09.10.2023 - 13:15  //  zobrazené: 1937

JESENNÉ UPRATOVANIE 2023

Chystajte staré koberce, nepotrebné police, začína sa jesenné upratovanie. Aj v tomto roku bude prebiehať v troch etapách, čiže v rôznych lokalitách počas troch víkendov. Nech sa páči, pozrite si presný harmonogram I. etapy, ktorá bude prebiehať od 6. do 8. októbra 2023. Detaily ďalších dvoch etáp doplníme čoskoro.

 

J E S E N N É     u P r a t o v a n i e     2023

Šaľa  I. etapa: od 06. októbra do 08. októbra  2023

 1. Rozhranie Hornej a J. Kollára - pri garážach 2 x 7m3 kontajnery
 2. Bottova ulica – vnútro blok
 3. Hlboká ulica – pri garážach
 4. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej ulici – /oproti cez cestu/
 5. Rozhranie Murgašovej a SNP
 6. Rozhranie Smetanovej, SNP a Novomestského ul. – pri stojisku kontajnerov
 7. Murgašova a Agátová pri plote SAD - 2 x 7m3 kontajnery
 8. Mostová ulica
 9. Novomeského – vnútro blok stred
 10. Hurbanova ulica – od hotela Centrál
 11. Ul. 8. mája -  – stojisko kontajnerov
 12. Rozhranie Jazernej a Letnej – pri trafostanici
 13. Okružná – oproti herni ADMIRÁL
 14. P. Pázmáňa 5, 7

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD, PNEUMATIKY   A NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!

  

PRI UKLADANÍ ODPADU DO KONTAJNEROV PLATIA HYGIENICKÉ OPATRENIA

NEUKLADAJTE ODPAD VEDĽA KONTAJNEROV, VYČKAJTE NA DOVEZENIE PRÁZDNEHO KONTAJNERA. KONTAJNERY SA BUDÚ VYPRÁZDŇOVAŤ PRIEBEŽNE POČAS CELEJ DOBY TERMÍNOV UPRATOVANIA (V PIATOK, SOBOTU AJ V NEDEĽU).

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činnosti MsÚ Šaľa, tel. č. 0918248690

                                                          

 

Prílohy