Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2012 - 08:26  //  aktualizácia: 13.07.2012 - 08:28  //  zobrazené: 3109

Interpelácie ohľadne zlého stavu chodníkov cez most a požiadali Ste, aby sa povrch opravil nejakými novými technológiami...

predkladateľ: Ladislav Košičár

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 06. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. zlého stavu chodníkov cez most a požiadali Ste, aby sa povrch opravil nejakými novými technológiami, pretože doterajšie opravy sa vykonávali tak, že do roka boli tieto chodníky znova zničené,
2. zápachu v okolí autobusovej zastávky v Šali – Veči pri reštaurácii YPS, kde je prepadnutá hlavná cesta a na zápach pri čerpacej stanici EXTRABENZ.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Mesto Šaľa – referát dopravy a TČ zašle Slovenskej správe ciest Bratislava, a. s., ktorá má uvedený most vo svojej správe, najneskôr do 17. 07. 2012 list, týkajúci sa požiadavky na opravu chodníkov na cestnom moste, ako aj iných požiadaviek  súvisiacich s nutnou opravou mosta.
2. Mesto Šaľa – referát dopravy a TČ pripraví list, ktorý bude adresovaný Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v ktorom bude požadovať o monitoring kanalizácie v mieste poklesu vozovky na ceste I/75 pri reštaurácii YPS. Na základe výsledku monitoringu, v prípade havárie bude postup odstraňovania štandardný. Ak sa bude jednať iba o pokles vozovky v dôsledku zle upraveného podložia, bude vyzvaný správca komunikácie, no podľa momentálnej situácie sa nejedná o kritický stav. Taktiež si písomne vyžiadame odpoveď na príčinu intenzívneho zápachu pri prejazde uvedenej mestskej časti.