Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.12.2011 - 09:21  //  aktualizácia: 23.12.2011 - 09:22  //  zobrazené: 3288

Interpelácia ohľadne požiadavky občanov zo Záhradníckej ulice

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 8. decembra 2011

V rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
08. 12. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- požiadavky občanov zo Záhradníckej ulice, ktorí upozornili na to, že po zrekonštruovaní tejto ulice, tu jazdia autá veľmi rýchlo a požadujú osadenie značky s obmedzením rýchlosti na 30 km/h.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

Dňa 6. 12. 2011 bola doručená na Mestský úrad v Šali žiadosť od občanov mesta Šaľa žijúcich na Záhradníckej ul. o osadenie dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť vozidiel na 40 km/h spolu so zákazom vjazdu vozidiel nad 7,5 t.

Dopravné značenie bude osadené v rámci rekonštrukcie uvedenej ulice do odovzdania stavby.