Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:21  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:21  //  zobrazené: 1035

Interných nariadení primátora upravujúcich činnosť MsP Šaľa podľa § 5 ods. 1 písm. a) organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa

číslo: I30/2022

Požadované informácie: zoznam a obsah aktuálne platných:
 

  1. interných nariadení primátora upravujúcich činnosť MsP Šaľa podľa § 5 ods. 1 písm. a) organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa
  2. interných pokynov podľa § 5 ods. 1 písm. b) organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa.

Sprístupnené informácie:

  1. K Vašej žiadosti o sprístupnenie interných nariadení primátora vo vzťahu k Mestskej polícii Šaľa uvádzame, že zo strany primátora mesta neboli vydané žiadne interné nariadenia upravujúce činnosť Mestskej polície Šaľa.
  2. Interné pokyny podľa § 5 ods. 1 písm. b) organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa sú vydávané operatívne ústne náčelníkom mestskej polície.