Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.01.2023 - 09:51  //  aktualizácia: 19.01.2023 - 09:52  //  zobrazené: 704

Informácií „či matrika obdržala alebo sa iným spôsobom stretla so žiadosťou o zapísanie manželstva alebo registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia

číslo: I1/2023

Požadované informácie: informácií „či matrika obdržala alebo sa iným spôsobom stretla so žiadosťou o zapísanie manželstva alebo registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia, ktoré bolo uzatvorené v cudzine. Ak matrika predmetnú žiadosť obdržala žiadam o informáciu akým spôsobom sa s predmetnou žiadosťou vysporiadala.“


 

Sprístupnené informácie:

Matričný úrad Šaľa neobdržal vyššie citovanú žiadosť a ani neriešil skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie informácie.