Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.10.2022 - 12:49  //  aktualizácia: 28.10.2022 - 12:50  //  zobrazené: 273

Informácie o správnych konaniach - výrub drevín

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

4144/2022

Dátum podania

21.10.2022

Žiadateľ, adresa

Ing. Michal Melnikov a Mgr. Kamila Melnikov, PhD.

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

zápisnica 

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Dlhoveská

Dôvod podania

zlý zdravotný stav dreviny

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

03.11.2022