Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.08.2018 - 16:22  //  aktualizácia: 22.08.2018 - 16:22  //  zobrazené: 416

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

03800/2018

Dátum podania

01.08.2018

Žiadateľ, adresa

Stredná odborná škola-Szakközépiskola, ulica Štúrova74, 92701 Šaľa

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

  •  

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  •  
  •  

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Štúrova,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

Zlý zdravotný stav, znehodnocovanie strechy hospodárskej budovy, bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

30.08.2018