Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.02.2016 - 09:46  //  aktualizácia: 09.02.2016 - 09:48  //  zobrazené: 939

Informácie o odmenách zástupkyne primátora PaedDr. Danici Lehockej PhD. za rok 2015, prípadne výšku aj ďalších odmien súvisiacich s výkonom jej práce

číslo: I1/2016

Požadované informácie:

 

  • Informáciu o odmenách zástupkyne primátora PaedDr. Danici Lehockej PhD. za rok 2015, prípadne výšku aj ďalších odmien súvisiacich s výkonom jej práce pre mesto Šaľa (rozpísané, za aké činnosti získala odmenu, napr. odmena za prácu viceprimátorky... atď.).
  • Informáciu o výške odmien jednotlivých poslancov za rok 2015 (zastupiteľstvo, komisie, VMČ, ZPOZ) prípadne aj ďalších odmien za činnosť poslancov.
  • Informáciu o bankových kartách používaných predstaviteľmi mesta Šaľa, Mestského úradu Šaľa ako aj Mestským kultúrnym strediskom kryté mestským rozpočtom (platby sú zaplatené z "mestských peňazí") - koľko je takýchto kariet, kto ich má právo používať a aké boli celkové výdavky zaplatené z jednotlivých kariet.  

Sprístupnené informácie:

  • Odmena zástupkyne primátora PaedDr. Danici Lehockej PhD. bola za rok 2015 vo výške 11 154 Eur.
  • Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 1. polrok 2015 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4 (mestské zastupiteľstvo, komisie, VMČ).Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 2. polrok 2015 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4 (mestské zastupiteľstvo, komisie, VMČ).

 

Odmena poslancov MsZ za ZPOZ v roku 2015 poverených vykonávaním obradov a slávností:

  • polrok 2015 II. polrok 2015

PaedDr. Alžbeta Botorčeová           325  Eur      PaedDr. Danica Lehocká PhD.           85 Eur

Mgr. Július Morávek                      125  Eur      Mgr. Július Morávek                         250 Eur

Ing. Vladimír Vicena                      220  Eur      Ing. Vladimír Vicena                        205 Eur

                                                                 Ing. Tibor Baran                               115 Eur

 

  • Mesto Šaľa, Mestský úrad Šaľa - konkrétne oddelenie ekonomiky a podnikania  disponuje jednou platobnou kartou, ktorá bola poskytnutá mestu pri otvorení účtu v  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Šaľa. Platobná karta však do dnešného dňa nebola použitá. 

Prílohy

odmeny poslancov za rok 2015

(pdf - 739.48 kB)