Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:26  //  aktualizácia: 29.04.2022 - 08:02  //  zobrazené: 15185

Finančné limity

Nadlimitná zákazka - civilná
  PHZ Postup
Tovar, Služba ≥ 215 000 eur Druhá časť
(prvá a druhá
hlava) zákona
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 750 000 eur
Stavebné práce ≥ 5 382 000 eur
POTRAVINY
Potraviny ≥ 215 000 eur Druhá časť
(prvá a druhá hlava) zákona
Podlimitná zákazka - civilná
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín) ≥ 180 000 eur < 215 000 eur Tretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111/bez
využitia elektronického
trhoviska § 112 až 116)
Služba  
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 400 000 eur < 750 000 eur
Stavebné práce ≥ 300 000 eur < 5 382 000 eur
Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín) ≥ 10 000 eur < 180 000 eur § 117 zákona alebo
§ 109 až § 111, ak ide
o bežne dostupné
tovary alebo služby
Služba
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 10 000 eur < 400 000 eur
Stavebné práce ≥ 10 000 eur < 300 000 eur
POTRAVINY
Potraviny ≥ 10 000 eur < 215 000 eur § 117 zákona   
Nadlimitná koncesia
  PHK Postup
Stavebné práce/Služba ≥ 5 382 000 eur Druhá časť
(prvá, druhá a štvrtá
hlava) zákona
Podlimitná koncesia
  PHK Postup
Stavebné práce/Služba < 5 382 000 eur § 118 zákona
Súťaž návrhov
  PHZ Postup
≥ 215 000 eur Štvrtá časť zákona