Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:26  //  aktualizácia: 09.07.2018 - 09:05  //  zobrazené: 7886

Finančné limity

Nadlimitná zákazka – civilná
  Verejný obstarávateľ Obstarávateľ
PHZ Postup PHZ Postup
Tovar
Služba
Služba uvedená
prílohe č. 1 zákona
≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur
≥ 750 000 eur
Druhá časť
(prvá a druhá
hlava) zákona
≥ 443 000 eur

≥ 1 000 000 eur
Druhá časť(prvá a tretiahlava) zákona
Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur ≥ 5 548 000 eur


Podlimitná zákazka - civilná
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ  Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služby uvedenej 
prílohe č. 1 zákona)
≥ 15 000 eur < 144 000 eur
                     < 221 000 eur
Tretia časť zákona(s využitím elektronickéhotrhoviska 
§ 109 až 111/bezvyužitia elektronickéhotrhoviska § 113 až 116)
Stavebné práce ≥ 15 000 eur < 5 548 000 eur
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ  Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona
≥ 50 000 eur < 144 000 eur
                     < 221 000 eur
≥ 200 000 eur < 750 000 eur
Tretia časť zákona
(bez využitia
elektronického trhoviska
§ 113 až 116)
Stavebné práce  ≥ 150 000 eur < 5 548 000 eur
POTRAVINY
  PHZ Postup
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia pre
seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa osobitného
predpisu,27a) ak tieto poskytujú stravovanie
≥ 50 000 eur < 144 000 eur
                      < 221 000 eur
≥ 200 000 eur < 221 000 eur
Tretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111/bez
využitia elektronického
trhoviska § 113 až 116)


Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
  PHZ  Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba
Stavebné práce
< 15 000 eur § 117 zákona
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar (okrem potravín)
Služba
< 50 000 eur § 117 zákona
Stavebné práce < 150 000 eur
POTRAVINY
Potraviny
Potraviny určené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia
pre seniorov, domovy sociálnych
služieb alebo zariadenia podľa
osobitného predpisu27a), ak tieto
poskytujú stravovanie
< 50 000 eur
< 200 000 eur
§ 117 zákona
SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 zákona
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona < 200 000 eur  § 117 zákona