Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:26  //  aktualizácia: 17.12.2019 - 11:30  //  zobrazené: 13703

Finančné limity

Finančné limity - verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Nadlimitná zákazka - civilná
  PHZ Postup
Tovar, Služba ≥ 214 000 eur Druhá časť
(prvá a druhá
hlava) zákona
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 750 000 eur
Stavebné práce ≥ 5 350 000 eur
POTRAVINY
Potraviny ≥ 221 000 eur Druhá časť
(prvá a druhá hlava) zákona
Podlimitná zákazka - civilná
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín) ≥ 70 000 eur < 214 000 eur Tretia časť zákona
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až 111/bez
využitia elektronického
trhoviska § 112 až 116)
Služba  
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 260 000 eur < 750 000 eur
Stavebné práce ≥ 180 000 eur < 5 350 000 eur
Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)
  PHZ Postup
Tovar (okrem potravín) ≥ 5 000 eur < 70 000 eur § 117 zákona alebo
§ 109 až § 111, ak ide
o bežne dostupné
tovary alebo služby
Služba
Služba uvedená
v prílohe č. 1 zákona
≥ 5 000 eur < 260 000 eur
Stavebné práce ≥ 5 000 eur < 180 000 eur
POTRAVINY
Potraviny ≥ 5 000 eur < 214 000 eur § 117 zákona   
Nadlimitná koncesia
  PHK Postup
Stavebné práce/Služba ≥ 5 350 000 eur Druhá časť
(prvá, druhá a štvrtá
hlava) zákona
Podlimitná koncesia
  PHK Postup
Stavebné práce/Služba < 5 350 000 eur § 118 zákona
Súťaž návrhov
  PHZ Postup
  ≥ 214 000 eur Štvrtá časť zákona