Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.07.2018 - 10:44  //  aktualizácia: 24.07.2018 - 10:45  //  zobrazené: 868

Evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2017

číslo: I15/2018

Požadované informácie:

 

 1. evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2017;
 2. evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2016;
 3. evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2015;

 Z evidencie by mali byť zrejmé najmä tieto údaje:

 • dátum podania žiadosti;
 • vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie;
 • výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo
  postúpenie žiadosti);
 • podanie opravného prostriedku.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2017 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán A4.
 2. evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4.
 3. evidencia žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií za rok 2015 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany A4.

 

 Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

Prílohy