Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.08.2023 - 22:57  //  aktualizácia: 28.08.2023 - 23:00  //  zobrazené: 734

EÚ reaguje na zdražovanie, navýši financie na predstaničný priestor

Poslanci dnes jednohlasne schválili navýšenie kontokorentného úveru o 700-tisíc eur. Vyplatí sa z neho prvá faktúra za práce na predstaničnom priestore. Tento úver však nezaťaží priamo mestský rozpočet – financie totiž budú refinancované z eurofondov tak, ako celá rekonštrukcia predstaničného priestoru. Úver tak pomôže len preklenúť obdobie, kým mesto dostane financie z eurofondov.

Dielo za zhruba 6 miliónov eur má byť hotové do konca tohto roka. Zhotoviteľ nedávno poslal prvú faktúru za 20% z celkového objemu prác, faktúra je vo výške približne 1, 2 milióna eur. Systém vyplácania je nastavený na predfinancovanie - to znamená, že zhotoviteľ pošle faktúru mestu a mesto ju dá uhradiť riadiacemu orgánu. Je to však zdĺhavý proces a pre dodatky k zmluve sa tento proces ešte viac predĺžil. „My sme mali 500-tisíc eur kontokorentný úver, ktorý sme vedeli použiť. Potrebovali sme tento úver navýšiť o 700-tisíc eur tak, aby sme dokázali túto faktúru zaplatiť a štát nám ich z peňazí, ktoré máme zazmluvnené, refunduje. Bude to trvať asi dva mesiace, ale dodávateľ toľko času nemá, pretože odvtedy práce pokračujú a zhotoviteľ ešte nemal nič doposiaľ zaplatené,“ vysvetľuje primátor Jozef Belický. Primátor dodáva, že pred pár rokmi mesto malo na účte taký obnos peňazí, dnes, v časoch finančnej neistoty, to však nejde. „Opatrenia vlády za posledný rok nás priviedli do stavu, že my 1, 2 milióna eur na účtoch jednoducho nemáme. Pominulé roky sme aj mali, teraz nemáme. Nie je žiadnym tajomstvom, že všetky samosprávy žijú z ruky do úst,“ dodáva.

Celková cena diela sa navýši o 690-tisíc eur. Medzi schválením pôvodnej výšky financií zo zdrojov EÚ a realizáciou diela niekedy uplynú aj roky a ceny, v tomto prípade stavebného materiálu, sa výrazne zvýšia. Európska únia však pripúšťa takéto korekcie a prepláca ich takou formou, že po splnení kritérií sa dodatočne navýši schválená dotácia, respektíve nenávratný finančný príspevok. „Ak trvá vyhodnotenie projektu, verejného obstarávania, všetka administrácia rok od toho, čo nám niekto dá ponuku a reálne ju začne realizovať, tak sa s tým počíta, že pri týchto výkyvoch cien dochádza ku korekciám. My sme zvolili cestu znaleckého posudku, ktorý podľa nás je najistejším spôsobom, ako zistiť reálny rozdiel ceny. Na základe takéhoto znaleckého posudku bolo určené, že je rozdiel ceny zhruba 13,5%, čo riadiaci orgán vzal na vedomie. Tie peniaze nám vyplatia do plusu, mesto ich bude spolufinancovať 5%-ami tak, ako celé dielo,“ hovorí primátor. Aby mesto eliminovalo riziká a malo istotu, že riadiaci orgán navýšenie schváli, vedenie mesta absolvovalo sériu stretnutí so zástupcami kompetentnej inštitúcie. „Máme potvrdené od riadiaceho orgánu, že ak splníme podmienky, tak sa to stane. Tie podmienky sme konzultovali s riadiacim orgánom a spĺňame ich,“ hovorí ďalej primátor. V súčasnosti brzdí procesy dovolenkové obdobie na riadiacom orgáne. „Vo svojej podstate je 5% naše spolufinancovanie, nič viac,“ ubezpečila prednostka mestského úradu Jana Nitrayová poslancov na mimoriadnom zasadnutí. Návrh o navýšení kontokorentného úveru prítomných 15 poslancov jednohlasne schválilo.

Dodávateľ je s realizáciou predstaničného priestoru v termíne, všetko zatiaľ prebieha podľa harmonogramu. Nový predstaničný priestor by mal byť dokončený koncom tohto roka. Obyvateľom prinesie okrem bezpečného prepojenia vlakovej s autobusovou stanicou aj 256 dôstojných parkovacích miest, súčasťou budú sociálne zariadenia v budove so zelenou strechou, parčík s hernými prvkami a tiež cykloboxy a cyklostojany.

Predstaničný priestor je najväčšou investíciou mesta financovanou z fondov EÚ, ide o investíciu v hodnote takmer 6 miliónov. Mesto realizuje v súčasnosti ďalšie projekty za cca 8-miliónov eur. Medzi nimi je aj projekt revitalizácie lesoparku, onedlho sa začne s realizáciou projektu Šaľa na ceste Smart, tiež kybernetická bezpečnosť. Medzitým mesto získalo financie aj na fotovoltické panely na budove mestského úradu, ktoré mesto zrealizuje do konca tohto roka. Budúci rok čaká mesto budovanie vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry a uplynulý piatok obdržalo mesto ďalšiu skvelú správu: získalo financie z Plánu obnovy SR na obnovu 68-ročnej budovy Materskej školy Budovateľskej.

 

(ek)