Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.02.2017 - 11:12  //  aktualizácia: 21.02.2017 - 11:13  //  zobrazené: 1876

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

28. 02. 2017 (utorok) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Návrh plánu práce Komisie školstva pri MsZ na rok 2017
3. Hodnotenie aktivít SŠÚ za 1. polrok 2016/17
4. Informácia o projektoch v oblasti školstva
        5.   Aktuálne informácie
        6.   Záver

 
Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ