Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2017 - 09:04  //  aktualizácia: 27.11.2017 - 09:04  //  zobrazené: 695

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1

Pozývam Vás na zasadnutie výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017 o 18:00 v kultúrnom dome na 2. poschodí v kancelárii č. 217.

Program:
1. Otvorenie
2. Rozpočet na rok 2018 (rozbor položiek týkajúcich sa mestskej časti
3. Jednotlivé body 9. mestského zastupiteľstva týkajúce sa mestskej časti č.1
4. Podnety od občanov a poslancov
5. Rôzne
6. Ukončenie
 
Ing. Róbert Andráši
predseda Výboru mestskej časti č.1