Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.01.2017 - 09:29  //  aktualizácia: 23.01.2017 - 09:29  //  zobrazené: 1856

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1

Pozývam Vás na zasadnutie výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční v  pondelok 23. januára 2017 o 18:00 v kultúrnom dome na 2. poschodí v  kancelárii č. 206.

Program:
1. Otvorenie
2. Jednotlivé body mestského zastupiteľstva týkajúce sa mestskej časti č.1
3. Podnety od občanov a poslancov
4. Rôzne
5. Ukončenie
 
 Ing. Róbert Andráši
  predseda VMČ č.1