Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2017 - 16:45  //  aktualizácia: 15.11.2017 - 16:46  //  zobrazené: 955

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 3 návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“            na 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2017.

 

JUDr. Ľudovít Marinčák – za dlhoročnú významnú činnosť funkcionára a celoživotný osobný prínos pre rozvoj športu v našom meste              

 

Ladislav Kovács - in memoriam -  za dlhoročnú významnú  činnosť funkcionára  a významný  osobný prínos v novodobej histórii šalianskej aj slovenskej ženskej hádzanej

 

Ing. Pavol Škubla, CSc.  – za významnú odbornú, autorskú a publikačnú činnosť v oblasti mykológie a v oblasti propagácie histórie a súčasnosti Slovenska