Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2017 - 10:57  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:57  //  zobrazené: 1184

Máte mestskú televíziu? Ak áno, aký máte v nej podiel?

číslo: I44/2017

Požadované informácie:

 1. Máte mestskú televíziu? Ak áno, aký máte v nej podiel?

 2. Výdavky a zisk za posledné 2 roky (rok 2016, 2017).

 3. Či sú vo vašom meste iné televízie (súkromné), ak áno, tak aké? Prispieva im vaše mesto finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta? A ak áno, akou výškou za posledné 2 roky (2016, 2017).

   

  Sprístupnené informácie:

   

 4. Mesto Šaľa nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom mestskej televízie. Nemá ani podiel v žiadnej televízii.

 

 1. Vzhľadom na to, že mesto Šaľa nemá televíziu, neeviduje žiadne zisky, ani výdavky.

 

 1. V meste Šaľa nesídli žiadna súkromná televízia. Vysiela tu však súkromná televízia RTV Krea so sídlom v Galante (cca 15 km od Šale). Regionálna televízia RTV Krea vysiela reportáže z mesta Galanta, Šaľa, Sereď a z ich blízkeho okolia. Vysiela denne aktualizované spravodajstvo a v rámci neho vysiela dve reportáže (cca 2-3-minútové) a taktiež vysiela 2-3 krátke správy v trvaní cca jednej minúty. Pravidelne vysiela aj informácie z mesta Šaľa vo forme reportáží a krátkych správ a to niekoľkokrát za týždeň.

Mesto Šaľa má uzavretú zmluvu s RTV Krea o televíznom vysielaní. Predmetom zmluvy je spracovanie a odvysielanie obrazových spravodajských príspevkov z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, tlačových besied organizovaných mestom, z rokovaní mestského zastupiteľstva a podobných oficiálnych udalostí.

Mesto Šaľa v zmysle zmluvy s RTV Krea prispieva mesačne na ich činnosť sumou 250 eur vrátane DPH.

Mesto Šaľa uzavrelo zmluvu s RTV Krea v roku 2016 a 2017 za rovnakých podmienok.