Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.10.2017 - 09:37  //  aktualizácia: 19.10.2017 - 09:37  //  zobrazené: 597

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 23. 10. 2017 (pondelok) o 16:00 hod. v  zasadačke na 1. poschodí MsÚ v Šali.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac október
3. Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa – IBV Bilica, IBV Dostihová dráha, IBV Pekná cesta
4. Rôzne
5. Záver.

 

 

        RSDr. Peter Gomboš, v. r.
              Predseda komisie