Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.11.2016 - 08:17  //  aktualizácia: 21.11.2016 - 08:18  //  zobrazené: 1518

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 21. 11. 2016  (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

Program:

  1. Úvod

  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

  3. Informácia o výsledku verejného obstarávania – údržba verejnej zelene

  4. Rôzne

  5. Záver.

 

 

 

 

                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                      Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

            

Mgr. Peter Krokavec, náčelníka MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa