Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.03.2016 - 11:58  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:20  //  zobrazené: 1758

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 29. 03. 2016  (utorok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:
1.    Úvod
2.    Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3.    Informácia o uskutočnenom PPT stretnutí dňa 3.3. 2016
       (Koncepcia prevencie kriminality...) PPT = partnerský participačný tím
4.    Príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“
5.    Rôzne
6.    Záver.