Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2017 - 10:32  //  aktualizácia: 22.11.2017 - 10:33  //  zobrazené: 621

Komisia školstva pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

27. 11. 2017 (pondelok) o 16.00 hod.

v zborovni ZŠ J. C. Hronského  na prízemí.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie

  2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za šk. rok 2016/2017

  3. Výstupy z konferencie „ Ako sa máme a čo s tým ?“

  4. Návrh rozpočtu na rok 2018 v programe Vzdelávanie

  5. Aktuálne informácie

  6. Záver

 

Zasadnutie Komisie školstva sa uskutoční spolu so zasadnutím Mestskej školskej rady.

S pozdravom

 

Ing. Marián Krištof                                                                                                                              
predseda KŠ