Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.03.2017 - 08:25  //  aktualizácia: 17.03.2017 - 08:26  //  zobrazené: 1550

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

28. 03. 2017 (utorok) o 13.00 hod.

v MsKS v Šali.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. Deň učiteľov 2017 – informácia

 3. PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020

          4.   Aktuálne informácie

          5.   Záver

   

   

  Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ

   

   

                 

   

  S pozdravom

   

   

   

                                                                                                                     Ing. Marián Krištof                                                                                                                                       predseda komisie

  Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová