Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.06.2017 - 16:00  //  aktualizácia: 23.06.2017 - 15:13  //  zobrazené: 1399

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva

Vážení hostia a členovia komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu
v mene predsedu komisie si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie komisie dňa

Zasadnutie komisie UPVD sa prekladá na utorok 27.6.2017, v Zasadačke na 1.poschodí MÚ.

v  Zasadačke na 1. poschodí  Mestského úradu v Šali.
Program :
 
1)       Prerokovanie Materiálov do MsZ  ( výber vecne - príslušných tém )
2)       Prerokovanie obstarania Územného dopravného generelu
3)       Prerokovanie Ponuky na odkúpenie VO vybudovaného na IBV Dostihová dráha
4)       Návrh priorít  investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k návrhu viacročného rozpočtu
5)       Voľné témy
 
 
Ing. Vladimír Vicena, predseda komisie UPVD