Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.05.2017 - 08:20  //  aktualizácia: 11.05.2017 - 08:21  //  zobrazené: 706

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 11. 05. 2017 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                                predseda komisie