Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.01.2017 - 13:09  //  aktualizácia: 12.01.2017 - 13:11  //  zobrazené: 1691

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 19. 01. 2017 (štvrtok) o 16, 00 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Bytové otázky
3. Rôzne
4. Záver