Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.03.2017 - 14:16  //  aktualizácia: 06.03.2017 - 14:17  //  zobrazené: 1452

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2017 (streda) o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali - vyhodnotenie
4. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
5. Rôzne
6. Záver