Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2017 - 08:20  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:20  //  zobrazené: 716

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa
uskutoční 16. novembra 2017 ( štvrtok ) o 15,30 h v dome kultúry.

 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Schválenie laureátov Tvorivý čin roka 2017 – členovia komisie
4. Organizačné zabezpečenie vyhlásenia TČR 2017 – členovia komisie
5. Návrh rozpočtu v programoch marketing a kultúra na rok 2018 – MsKS a MsÚ
6. Príprava podujatí pre deti na sviatok Mikuláša – MsKS a CVČ
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

 

Prizvaní:

Ing. Botka, vedúci MsKS
Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsÚ


Šaľa, 8.11.2017
Július Morávek
predseda komisie