Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.04.2017 - 14:46  //  aktualizácia: 11.04.2017 - 14:46  //  zobrazené: 1429

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu,  ktoré sa uskutoční 19. apríla 2017 ( streda ) o 16,00 h v dome kultúry.
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Informatívna správa o činnosti MsKJJ – Mgr. Gerová
4. Žiadosti o dotácie v programe kultúra na rok 2017 – Ing. Čižmáriková
5. Manuál na zriadenie nízkoprahového centra pre deti a mládež – Mgr. Demková a Mgr. Demín
6. Večianske slávnosti 2017 – Ing. Botka
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie


Prizvaní:

Mgr. Gerová – ved. MsKJJ
Ing. Čižmáriková – ref. kultúry MsÚ
Ing. Botka – ved. MsKS


Poznámka:

Kto má záujem o nahliadnutie do žiadostí o dotácie, prosím, kontaktujte Ing. Čižmárikovú.


Šaľa, 11.4.2017
Július Morávek
predseda komisie