Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.03.2017 - 12:32  //  aktualizácia: 22.03.2017 - 12:32  //  zobrazené: 1507

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 23. marca 2017 ( štvrtok ) o 16,00 h v dome kultúry.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci apríl 2017 – zást. MsKS
4. Spolupráca partnerských miest v oblasti kultúry v roku 2016 a rámcový plán spolupráce v roku 2017 – zást. MsÚ
5. Návrhy dotazníkov podľa PHSR mesta Šaľa – zást. MsÚ
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie


Prizvaní:


Ing. Čižmáriková - MsÚ
Ing. Vargová  - MsÚ
Ing. Botka  - MsKS


Šaľa, 17.3.2017
Július Morávek
predseda komisie